جوایز

"جوایز "بخش‌اصلی

رتبه اول دو سکه بهارآزادی سه میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه دوم یک سکه بهارآزادی دو میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه سوم نیم سکه بهارآزادی یک میلیون تومان کمک به هیأت

"جوایز "بخش‌جنبی

سه اثر شایسته تقدیر هر بخش نیم سکه بهار آزادی  
به آثار برگزيده مزاياي ذيل تعلق ميگيرد:
۱٫ گواهي شرکت در فراخوان ۲٫ ثبت اثر در کتاب نشان هيات و سايت نشان هيات ۳٫ثبت در مجموعه مشعو ۴٫ شرکت در کارگاه تصحيح آثار

 

تمام حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد