قوانین

اهداف

  1. جمع آوري نشان هيأت به عنوان بخشي از اسناد هويتي هيأت.
  2. ثبت نشان هيأت در سايت نشان هيأت
  3. ايجاد انگيزه براي هيأت و طراحان جهت طراحي نشان مناسب هيأت مرتبط با هيأت و مراسم مذهبي.
  4. ارتقاء سطح هنري و تصحيح نشان هاي هيأت

قوانين عمومي

  1. دبيرخانه فراخوان، مجاز است که از آثار ارسالى براى انتشار ( در قالب کتاب و نمايشگاه و… ) استفاده نمايد.
  2. آثار بايد با فرمت jpg ارسال شود.
  3. ارسال کننده اثر محدوديتي در تعداد ارسال آثار ندارد و هيات ها مي توانند نمونه هاي قبلي نشان هياتشان را نيز ارسال کنند.
  4. براي ارسال اثر بايد در سايت فراخوان ثبت نام و ارسال اثر صورت پذيرد.

 

تمام حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد